En traditionell fasad

De 2 viktigaste delarna på ett hus är dess tak och skal. Idag tänkte vi prata lite om husets skal och de traditionella metoderna för att skapa ett bra och tätt ska på ditt hem.

Sten och puts

En putsad fasad har den främsta fördelen att den kräver mindre underhåll. På utsatta platser som utsätts för kraftigt väder är puts bättre än trä. Trä kryper, viker sig och ruttnar. Att putsa en fasad är ett gammalt hantverk som tidigare tydde på ett välbärgat hem. Stommen kan mycket väl vara trä eller sten. Putsen är ett lager framför stommens material som håller det tätt och fint i många år om man sköter det enkla underhållet rätt. När du väljer att bygga en fasad med puts finns det flera val.Tillsammans med ett proffs kommer ni överens om vilka beståndsdelar putsen ska bestå av. Detta bestäms till stor del av vilket underlag som finns. Därefter måste du också ta ställning till hur grov putsen ska vara: ska det vara nästan helt slätt eller väldigt grovt med tydliga rörelser? Du kan också väljer om putsen ska läggas på för hand, såsom är traditionellt, eller om den ska sprutas på. Du kan sedan välja vilken kulör du vill, men färgtypen bestäms av putsen. Kalkputs ska bara målas med kalkfärg och kalk- och cementputs ska målas med kalk- och cementbaserad färg.

Trähus

Trä är det vanligaste fasadmaterialet i Sverige. Vi har byggt trähus i många hundra år. Om du väljer trä är det största valet utseendet på träfasaden. Ska det vara stående eller liggande panel? Ska det vara lockläkt eller vanlig läkt på fasaden? Försök gärna att efterlikna eller hålla dig till originalet. Huset är ritat och byggt efter en viss stil och gör du för stora avtramp från originalet finns risken att fasaden ser malplacerad ut, både i området och från den tänkta arkitekturen.Fasaden har sett olika ut beroende på epok. Under tidigt 1900-tal var det populärt med liggande panel på större herrgårdar medan vanliga hus fick nöja sig med stående träpanel med lockläkt. Läktens storlek och profil ändrades sedan med åren. Tänk också på fasadfärgen: försök att hålla dig till samma färgval och färgtyp. Förr i tiden målades många hus med linoljefärg eller slamfärg. Man rekommenderar inte att man målar över slamfärg med något annat än slamfärg. Men byter du hela fasaden har du fritt spelrum.Slutligen, tänk på att kolla med din kommun om du behöver bygglov för eventuellt material- och färgbyte på fasaden.