Miljöcertifiering

En miljöcertifiering är en typ av certifiering som förenklar krav på miljöåtgärder. De system som används idag är betraktade som trovärdiga och gör det lättare att kommunicera kring det arbete man gör rörande miljön och en byggnads specifikationer ur miljösynpunkt.De vanligaste miljömärkningsystemen som används av företag idag är:

  • eluttag i en gräsmattaLEED
  • BREEAM
  • GreenBuilding
  • Svanen
  • passivhus
  • Miljöbyggnad

Mijömärkningssystemen skiljer sig från varandra

Alla miljömärkningssystem skiljer sig något från varandra genom de olika specifikationer som gäller för respektive system. LEED är det bredast förekommande då det är heltäckande och internationellt miljöcertifieringssystem som tillåter många byggentreprenörer att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av miljövänligt byggande.

Så vad gör varje system unikt?

De olika miljömärkningssystem som finns idag kan göra det svårt för gemene man att förstå exakt vad som skiljer dem åt. Här enbart en kortfattad sammanställning diskuterats av vad de olika systemen innebär. Det som alla ovan nämnda system täcker är energi och uppföljning gällande energi och brukarenkät. Skillnader i systemen kan vara specifika insatser kring inomhusmiljö, material som kemiska ämnen, trävaror och LCA, användning av vatten, hantering av fukt. Det kan också gälla användning av mark och lokal ekologi, uppvärmning av mikroklimat, innovativa lösningar som premieras samt hur man hanterar avfall med mera.En grupp som hanterar de sistnämnda frågorna är Sweden Green Building Council (SGBC). Det är en förening för företag inom bygg och fastighet som verkar för grönt byggande. Den gemensamma visionen föreningen strävar efter är att utveckla och vara opinionsbildande när det gäller miljöfrågar och hållbarh utveckling i branschen.