Energibesparingar i fastigheter bidrar till en bättre miljö

Det finns mycket som kan göras för att skydda miljön i det stora hela, och det är något som ligger på oss alla, från privatpersoner till de största företagen. Just här tänkte vi titta på vad som specifikt kan göras i fastigheter landet runt för att hjälpa miljön.Energibesparingar i form av el, vatten och värme är det främsta miljöpåverkningarna fastigheter har idag och det ligger självfallet mer press på äldre fastigheter än nybyggen. I dessa är det stort arbete som är involverat för att verkligen komma till den punkt vi helst ser i energibesparingarna och effektivisering av fastigheten. Detta är bland annat något som kan göras i samband med mer omfattande renoveringar, för mer om detta kan man ta del av information från en expert inom stambyten i Stockholm.För att minska elanvändningen i en fastighet kan man bland annat byta ut gamla pumpar mot mer energieffektiva sådana, byta ut fläktar och sätta in närvarostyrd belysning i bland annat trappuppgångar och liknande utrymmen.Värmeanvändningens miljöpåverkan beror självfallet väldigt mycket på varifrån man får värmen och bergvärme är ett av de smartare alternativen, där det finns möjlighet till detta. Men förbättringar kan även göras i undercentraler och värmesystem, samt justeringar av befintliga system.I arbetet att minska vattenanvändningen i fastigheter har det blivit normalt att införa individuell mätning av vattenförbrukning. Detta är något som alltid borde finnas med vid nybyggen, men det är också möjligt att sätta in i befintliga system. Att också byta till snålspolande munstycken och arbeta mer omfattande för att förhindra läckor är också viktiga aspekter av detta.Det är viktigt att göra dessa förändringar på existerande fastigheter då dessa utgör en mycket större del av energiförbrukningen än nybyggen. Och nybyggen måste ju för den delen följa de nuvarande byggreglerna som ser till att framtida byggnader är så miljöanpassade som är resonabelt att förvänta sig i dagsläget.