Val av material

Vid husbyggen och renoveringar av olika slag så finns en god möjlighet att göra bättre val sett till vilka material som används, genom att enbart ge det lite mer eftertanke. Det kan både komma att genera ett bättre slutresultat samt en mindre miljöpåverkan. Win win med andra ord! Det blir lätt så att man tänker i gamla banor när något ska byggas eller renoveras. Man tänker direkt på de mest beprövade materialen som trä för de allra flesta ytor, utan närmare eftertanke. Ibland handlar det till och med om träslag som fraktats långväga antingen för att det rör sig om något exklusivt eller ytterst billigt alternativ. Detta är självfallet någonting som oftast är till ondo för naturen, något som vi självfallet vill vara med och motverka, om möjligt. För den som gjort sin research så står det tydligt att trä inte alltid är det bästa valet sett till alla materialval i ett hem. För golv, väggar, bords- och bänkytor är istället granit ett bra alternativ. Graniten är om än lite dyrare, otroligt slitstark, funktionell och finns dessutom nära till hands i vår svenska natur. Man kan faktiskt på sätt och vis jämföra den med den italienska marmorn som är oerhört populär i Italien och omgärdande platser i södra Europa. Det fantastiska med graniten är att den kommer se i princip likadan ut efter flera generationer kommit och gått, något som verkligen är roligt om man byggt någonting som är ämnat att tåla tidens tand. En bra investering som både barn, barnbarn och barnbarns barn kan njuta av med andra ord, utan att ytterligare renovationer behöver göras! Det spar om något på naturen!