by
on
under ,
Permalink

Att se över våra hus

Genom att se över våra hus så kan vi dels spara en del pengar men också skapa ett mer miljövänligt boende. Ta för vana att varje år kolla upp hur dina elavtal ser ut. Det kan finnas de avtal som är mycket bättre både för dig och för vår miljö. Se även över ditt hus om det är sådant som gör att det krävs mer energi för att värma upp huset. Det kan vara fönster som börjar vara av så dålig kvalité så att vintertid så läcker det ut en massa energi i onödan.

Det kan också vara så att det är så dålig isolering på vinden så all värme lätt åker ut den vägen. Genom att fixa bättre och mer isolering så kommer dina uppvärmningskostnader att sjunka. Som husägare så finns det saker att göra för att minska avtrycket på miljön. Genom att försöka göra sitt hus så miljövänligt som möjligt så kommer vi att både få bättre hus men också känslan av att man faktiskt arbetar för att skapa en bättre värld. Om alla drar sitt strå till stacken så kan det finnas en möjlighet till att vi förbättrar vår miljö.