by
on
under
Permalink

Feltolkningar angående konsumentbeteenden

Det finns ett antal felaktiga tolkningar kring konsumenters beteenden som har cementerats via samtal kring hållbar konsumtion. Dessa feltolkningar förhindrar en hållbar samhällsutveckling.eftertänksam man i matvarubutikEtt flertal forskare från länder som Sverige, Danmark och Finland har på uppdrag av det Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion genomfört en analys av de data från forskning kring konsumentbeteenden som existerar idag.

Det gäller att ta det här på allvar, myterna behöver skingras om vi ska nå framgång i vårt arbete för en hållbar konsumtion.Eva Ahlner på Naturvårdsverket

Den vanligaste myten kring enskilda konsumenters möjlighet att påverka miljöutsläpp och liknande är att en minskad privatkonsumtion skulle ha någon större effekt. Det som flera av forskarna är eniga om är att så inte är fallet. Det som behövs är en förändring på ett mycket större plan. Genom att genomföra förändringar på makro- eller systemnivå så kan förändringarna ha en faktisk effekt på vår miljöpåverkan.

Vilka system är det som vi behöver justera då?

De övergripande system för vårt samhälle och vår infrastruktur som skulle behöva påverkas för att man skall märka av en egentlig förändring är:

  • Regional planering
  • Bygg- och teknikstandarder
  • Utbildning
  • Samhällsstrukturer
  • Sociala normer

Genom att påverka de aspekterna kan vi se en hållbar konsumtion och livsstil som standard. Det är till synas breda aspekter som vi låter vara utgångspunkter för en kommande djupare diskussion.