by
on
under
Permalink

Skapa ett ergonomiskt kontor

Ergonomi är ett grundläggande begrepp inom företagshälsovården. Faktum är att det berör oss alla på våra arbetsplatser, inte minst dig som tillbringar en stor del av arbetsdagen stillasittande. En god ergonomi ger positiva effekter både för individen, i form av minskad smärta och stressnivå, samt åt företaget som får en effektivare, mer harmonisk personal. Lyckligtvis finns det en hel del åtgärder att ta till för att förbättra ergonomin på kontoret.

Grundläggande åtgärder

Människokroppen är skapad för rörelse och belastning av olika slag. Ett höj- och sänkbart skrivbord på kontoret bidrar till ökad rörelse och variation, vilket bryter den onda cirkeln av stillasittande. En ergonomiskt utformad kontorsstol är också av stor vikt. Dock handlar det inte bara om ergonomi i det rent fysiska i kontorslandskapet, det berör också mentala såväl som organisatoriska aspekter.

Övrigt att tänka på

Ergonomi handlar alltså inte bara om utrustningen på kontoret, utan även om arbetsmiljön i övrigt. Det är viktigt att tänka på ljudnivån på kontoret, förslagsvis genom att anordna ”tysta rum” där de anställda kan ta viktiga telefonsamtal. Även belysningen på kontoret är av vikt för att personalen inte ska bli trötta. Välj helst en armatur där du kan justera ljusstyrkan själv. Passa gärna på att klicka dig vidare här för mer inspiration, tips och föreskrifter.