Naturen för mig – människan och naturen

Grupp på vandring i naturenDen nyligen utkomna boken ”Naturen för mig” innehåller en skildring om hur människans förhållande till naturen ser ut idag. Den ena av huvudredaktörerna heter Katarina Saltzman och arbetar som forskare vid Göteborgs universitet.I Folkminnesarkiven i Sverige kan man läsa insamlade människors berättelser om vad folk har för uppfattning inför naturen och hur de använder den. Det är en minst sagt brokig bild som klarnar.

Viktigt att återspegla mångfalden

Katarina Saltzman berättar att den största utmaningen med boken var återspeglingen av mångfalden. Eftersom naturen är så oerhört betydelsefull på en mängd olika sätt för olika människor så finns det samtidigt personer som inte har något som helst symbiotiskt förhållande till naturen. Det finner endast den ”tråkig”, rent ut sagt.

Många olika relationer till naturen

Det finns ett brett spann av aktiviteter som kan skapa en koppling mellan oss och naturen, det kan vara allt från att ta det lugnt i trädgården och uppskatta växtligheten som ett estetiskt inslag eller geo-caching som är en relativt ny företeelse där man med hjälp av GPS-kordinater och navigeringsutrustning letar efter positioner där någon har gömt ett föremål. En annan relativt ny aktivitet är ”kosläpp” där människor besöker bondgårdar för att bevittna ögonblicket då bönderna släpper ut korna i hagarna för första gången.