by
on
under
Permalink

Marksanering

Ibland kan olyckan var framme och det blir någon form av förorening som går in i grundvattnet. Här gäller det att kunna behandla skadan redan på platsen utan att behöva gräva upp marken runt omkring om det ligger svårtillgängligt.Det finns idag olika former av behandling som kan ske om det förorenade området ligger väldigt illa till. Det kan till exempel vara att det läckt ut någon form av farligt avfall vid en järnväg eller under en motorväg. Här kan det annars blir en kostsam historia att gräva upp området för att sanera det.Det finns olika former av sanering då det kommer till marksanering och det beror givetvis också på vilken form av förorening det handlar om. Det kan vara allt från petroleum, metaller, lösningsmedel och dioxiner som förorenat marken. Lösningar på detta finns bland annat i att tillsätta någon form av medel som kan stimulera fram en reaktion som blir kemisk eller biologisk.Man kan exempelvis använda sig av bakterier som äter upp oljan eller andra former av kemikalier som istället bryter ner den förorening som uppstått. Här finns också renande och stabiliserande former av marksanering att tillgå i de fall dessa behövs. Ibland kan man även behöva kombinera dessa metoder för att kunna få den optimala effekten under det pågående saneringsarbetet.