by
on
under
Permalink

Avfallshantering

Bra avfallshantering har varit ett problem i en eller annan utsträckning ända sedan människor slutade leva en nomadiskt livsstil och bosatte sig på en enda plats året runt. I dagsläget är det fortfarande många platser världen kring som kämpar med hanteringen av sitt avfall och det leder till stora problem för länder, städer och personerna som bor där.Med den mängd avfall som produceras konstant är det inte underligt att fokusen har skiftat på senare tid och man nu lika mycket pratar om förebyggande av avfall. Detta kombinerat med återanvändning, återvinning och bortskaffande är en stor fokus i det moderna samhället. Enligt EU-regler ska alla nationer ha program för att minska mängden avfall och farliga ämnen i detta avfall. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för detta.Dessa bestämmelser går ju sedan vidare till myndigheter, företag och även privatpersoner; för att kunna fullfölja planen kräver det ju trots allt att alla arbetar på rätt sätt. När ett företag anlitas för att handskas med en problem som har en inverkan på miljön, eller där den eventuella lösningen involverar farliga ämnen, gäller det att detta handskas med på ett sätt som följer den avfallsplan vi har i Sverige. Miljömedvetna företag som exempelvis Swoosh skriver själv på sin webbplats att det alltid ingår i deras åtagande att hantera eventuellt avfall på korrekt vis.När det kommer till återvinning har säker alla haft erfarenheten att åka ut till en återvinningsstation för att lämna av allt från gamla möbler och virke till elektronik och gamla färgburkar. Denna del kallas för materialåtervinning och mängden som går till detta beräknades för 2015 vara över 1.6 ton, vilket motsvarade omkring 168 kg per person.Men vi har även biologisk återvinning. Detta är huvudsakligen matrester och trädgårdsavfall. Genom metoder som rötning och kompostering utvinner man näring och energi från dessa saker och ger stora miljövinster för oss. Biologisk återvinning förlitar sig till stor del på källsorteringar från villahushåll i form av separata kärl. Det man kallar för optisk sortering blir allt vanligare.