Miljövänligt anläggande

Miljön är ett ständigt aktuellt ämne som berör oss alla och att göra ekologiska val blir en allt större trend. Men hur gör man då när man vill bygga ett hus, kan man göra det på ett miljövänligt sätt?Steg ett är att hitta en tomt, för ett så miljövänligt anläggande som möjligt är det bra om du väljer en tomt där en villa ”enkelt” kan placeras utan allt för stora påfrestningar på naturen och den omkringliggande miljön. Rekommendationerna är att man ska anpassa huset efter tomten och inte tomten efter huset. Det miljövänligaste är givetvis att undvika sprängning och utplaning av kuperad mark.Grunden är den absolut viktigaste beståndsdelen i ett hus, och är en förutsättning för att ditt hus ska vara friskt. Men när man anlägger en tomt vill man ju såklart göra så få ingrepp på naturen och miljön som möjligt och ett effektivt sätt att göra det på är att planera tomten efter nivåkurvorna, då undviker man också att spränga i flera miljontals år gamla berg.Många av oss väljer att anlägga tomter lite enskilt och avsides, kanske inte långt från dom konventionella samhällena men ändå utan grannar inpå tomtgränserna. Vill du göra detsamma, är det viktigt att du kollar av med kommunen vilka exploaterings planer som finns för området, annars kan det bli en stor besvikelse om det börjar anläggas tomter runt om din bostad.Var noga med val av entreprenörer, vänd dig med fördel till företag som jobbar med moderna och uppdaterade verktyg och maskiner.