by
on
under
Permalink

Riva miljövänligt

6024442-rasat-husFör att bygga nya bostäder behöver man ofta riva gamla för att på så sätt få tillgång till mark. Själva rivningen är en viktig men kostsam historia där man behöver anlita professionella fackmän. Samtidigt ska man ställa sig frågan om hur man kan riva på ett miljövänligt sätt.

Dyrt riva miljövänligt

Gefle Dagblad går det att läsa att kostnaderna för att riva miljövänligt kan bli ganska höga och att det kan kosta upp till 60 000 kronor för att riva endast en lägenhet. Under själva rivningen ska alla material inte bara tas bort utan också klassificeras, sorteras och transporteras på ett sätt som främjar återvinning och gör att potentiellt farligt avfall samlas in på ett säkert sätt.

Så går man tillväga

Ett första led i hållbarhetstänkandet när man ska riva miljövänligt är utrustningen man väljer att använda. Att leasa eller hyra begagnade demoleringsverktyg från företag som Amas är att föredra framför att köpa nytt – det minskar den påverkan företaget har på miljön.Nästa steg är en materialinventering. Vid denna identifierar man ämnen och material som kan bli till miljöskadligt avfall. När man har en god översikt över vilka material som finns i rivningsobjektet kan man också planera en sortering av avfallet. Sorteringen kan grovt delas upp i följande kategorier: farligt avfall, material som kan återanvändas, material som kan återvinnas, material som kan förbrännas och material som måste gå till deponi. Det är viktigt att hålla alla dessa material åtskilda från varandra. Något som ytterligare förbättrar arbetet och som också kan spara kostnader är att redan från början noga planera vilka material som kan återanvändas i nybygget och på vilket sätt.Närmare information om miljövänliga rivningsprocesser går att finna hos Naturvårdsverket. Det finns många sätt att minska miljöpåverkan både när man river och bygger nytt.