Mistra

solpaneler i en vacker omgivningEftersom vår värld står inför en mängd utmaningar som rör vår miljö och hur vi som människor förbrukar naturens resurser samt de avtryck som vi gör i miljön. Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning – är en stiftelse som engagerar sig i att bemöta dessa utmaningar genom investeringar i forskning som är strategiskt gynnsam för miljön. Detta genomförs via monetära investeringar i diverse satsningar där forskare gör en insats för att lösa de oerhört viktiga miljöproblem som vi dagligen ställs inför.

Målet för Mistras investeringar är:

  • Att stödja och skapa forskningsmiljöer som håller en hög nivå av kvalité och klass.Detta är en förutsättning för att den forskning som bedrivs skall kunna leda till nyttiga och anvädningsbara lösningar.
  • Att lösa de viktiga miljöproblem som finns idag.Eftersom de flesta av utmaningarna inom miljöfrågor är oerhört komplexa behöver vi slå samman olika sorters kompetenser och tillvägagångssätt för att kunna stävja problemen på ett dynamiskt och effektivt sätt.