by
on
under ,
Permalink

Tips för en mer miljövänlig vardag

Miljömedvetenhet är något väldigt viktigt idag och det är mycket vi kan göra i vår vardag för att bidra till detta. Här tittar vi på ett par snabba tips som nästan alla kan satsa på.

  1. Tänk på vilka material som används hemma. Genom att använda med miljövänliga alternativ i så många situationer som möjligt kan man göra väldigt mycket för en hållbar framtid.
  2. Källsortera soporna. Lär dig vilka sopor som ska slängas var och sortera kontinuerligt i hemmet.
  3. Låt inte vatten rinna i onödan. Vattnet behöver inte stå och rinna hela tiden medan man diskar, tvålar in sig i duschen eller när man borstar tänderna. Försök även att dra ned på duschtiden.
  4. Köp lokalproducerad mat. Mat som produceras i när områden behöver inte fraktas från andra sidan landet och är på å sätt ett bättre alternativ.
  5. Byt ut platspåsarna mot tygpåsar. Ha alltid med en tygpåse för eventuella affärsbesök.
  6. Avfrosta kyl och frys med jämna mellanrum. När man hoppar över detta måste kylaggregatet jobba hårdare och drar mer energi.
  7. Kör inte köksfläkten i onödan. Fläkten drar ut varmluft från köket och mer energi går då åt för att ersätta denna.
  8. Håll inomhustemperaturen på en lagom nivå. 19-21 grader är det som rekommenderas.