by
on
under
Permalink

Bygg- och fastighetsindustriernas miljöpåverkan

Miljötänket i dagens samhälle betyder att vi måste ta en närmare titta på alla områden och hur de kan göras bättre. Här granskar vi specifikt bygg- och fastighetssektorn.Enligt beräkningar för tidigare år kan bygg- och fastighetssektorn stå för så mycket som 19 procent av hela landets totala utsläpp av växthusgaser. För 2014 mer specifikt var det 11 procent av kväveoxidutsläpp, 25 procent av partikelutsläpp, 30 procent av energianvändningen, 17 procent av hälsofarliga kemikalier, 4 procent av miljöfarliga kemikalier och 33 procent av genererat avfall. Dock är det värt att påpeka att statistiken över avfall inte är lika exakt som de andra. Allt som allt rapporterades detta vara omkring 11,6 miljoner ton växthusgaser.Detta var då från samtliga aktiviteter inom denna sektor vilket inkluderar:

  • Produktion
  • Transport
  • Byggande
  • Drift
  • Rivning
  • Återvinning

Trots detta är det viktigt att förstå att saker och ting blir bättre på många håll. Undersökningar som dessa hjälper till att belysa både för samhället i stort men även för individuella företag var de kan behöva göra förändringar.Förbättringar kan även göras på existerande byggnader men det görs självfallet med hjälp av individuella undersökningar. Även om experter kan säga ganska säkert var en byggnad kan brista bara genom att veta ett och annat om det är det alltid viktigt att förlita sig på ett systematiskt arbete för att saker och ting verkligen ska gå rätt till.Energi- och miljöcertifiering är något dessa branscher ställer högre och högre krav på. Detta leder i sin tur till att fler miljöcertifierade byggnader byggs och belastar naturen i mindre utsträckning. Det finns dock inte bara en form av certifiering. Det svenska systemet ”Miljöbyggnad” är något som ofta används, men det finns även det brittiska systemet ”BREEAM”, det amerikanska ”LEED” och andra system som informerar och implementeras på många håll för ett bättre och mer hållbar miljö.